Napravi promenu koja će biti trajna

Suočavanje sa samim sobom najteže pada čoveku. Često hvatamo krivine, izbegavamo odgovore i teško prihvatamo činjenice. Deo suočavanja jeste i prihvatanje, koje je teška i zahtevna mentalna igra. Isto tako, prihvatanje je deo promena i kada postane naša svakodnevnica, hvatamo se u koštac sa opasnim emocijama. I onda, svaki dan je preživljavanje.

 

Kako se izboriti?

U ovim oktobarskim danima, dosta sam razmišljala o svojim dosadašnjim odlukama. Jesen me uvek drži u nekom stanju melanholije. Možda zbog toga što se približava kraj godine, pa se plašim da priznam da ni jednu novogodišnju odluku nisam ispunila. Rešila sam da ovde godine odigram drugačije, neću čekati 31. decembar. Sada mogu da okrenem novi list. Ostalo mi je još dva meseca. Šta mogu da uradim za to vreme?

Da bi moja promena bila uspešna, pre svega moram biti istrajna, bez obzira na prepreke na koje ću nailaziti. A znate, prepreke će nas najlakše navesti na odustajanje. Jedna, druga, treća i već mislim da sam daleko od cilja. Moram biti pametnija od njih. Vodim se time da su tu samo da me ojačaju. Ne dozvoljavam da me obeshrabre.

Prepreke mogu dolaziti iz našeg okruženja, u vidu neslaganja sa našim izborima ili nepodržavanjem od strane okoline, javljaju se i one koje sami stvorimo. Sigurno ste bezbroj puta rekli da nešto ne možete, da niste stvoreni za to. Taj glas koji mi govori da ne mogu, izbacila sam iz svojih misli. Nisam svemoguća, ali znam da MOGU! Osvrnem se na prošlost, vidim dokle sam stigla i koliko još treba da gazim. Uz malo intuicije, mnogo truda i rada, uz minimun srećnih okolnosti tu sam gde sam. Pa, i nije tako loše za 21-jednogodišnju devojku. Kad je najteže ne odustajem. To me drži na tronu.

Ipak, ljudi su kao staklo. Lako smo lomljivi i providni. Na jedan pad pucamo i ne možemo da se sastavimo. Providnost odaje naše želje i strah od njih. Ako smo već stakleni, hajde da budemo od neprobojnog stakla. Providni, ali spremni da zaustavimo i primimo metak.

 

Frojdova teorija ličnosti

Čitajući Frojda,  zainteresovala me je njegova teorija ličnosti, posebno strukturalni model. Prema tom modelu, postoje tri instance ličnosti: Id, Ego i Super-ego. Dolazim do zaključka da smo u suštini šabloni sa razičitim potrebama, željama i navikama.

Id-om rukovode nagoni (glad, žeđ, seksualnost i slično) i on je vezan za primitivnu osnovu ličnosti i princip zadovoljsta.

Ego (Ja) se zasniva na procesima opažanja, mišljenja, učenja, pamćenja i pravi razliku između sebe i drugih, odnosno odlaže zadovoljenje nagona i zasniva se na principu realnosti.

Super-ego (Nad-Ja) razvija se pod uticajem socijalne sredine i postoji kako bi se uspostavila unutrašnja kontrola.

Rešena da napravim promenu, posvetila sam pažnju svim nivoima. Bavila sam se svojim nagonima i frustracijama koje slede iz nezadovoljenja potreba bilo koje vrste. I stvorila sam svoj šablon.

Ponekad pustim nagone da prevladaju, uvek ego, često super-ego. Tako balansiram između želja i stvarnosti.

Upustila sam se u ovu igru emocija, promena i prihvatanja. Plašim se, priznajem. Al nije da mi ne ide baš…

 

 

Podelite ako rezonira sa vašim Bićem

Leave a Reply