“Veliki planovi” Boško Tokin

дин.550.00

Description

Na doktorskim studijama književnosti, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, oko šest godina izučavala sam rad i delo Boška Tokina, u kontekstu avangarde i kinematografske umetnosti.

Avangardu sam zavolela još kada sam o tom umetničkom pokretu slušala po prvi put, u gimnaziji. Odrednica u Rečniku književnih termina kao da je opisivala i mene:”…raskida sa starim i otkriva novo, ne pretenduje na trajnost, a jos manje na nepromenljivost…”.

Boško Tokin bio je jedan od “nepravedno zaboravljenih” avangardista, kako se u literaturi često opisuje, iako je stajao uz rame Crnjanskom i Vinaveru. Moja želja je bila da njegov rad osvetlim, da iznesem na videlo genijalne ideje o književnosti i filmu koje su se, kao i kod avangardista uopšte, prožimale sa životom samim.

Doktorirala sam na temi “Avangardizam Boška Tokina: kinematografski elementi u teorijskom, kritičkom, proznom i poetskom delu”.

U ovoj knjizi priredila sam njegove umetničke tekstove, mahom neotkrivene, koje sam pronašla kopajući po avangardnoj periodici u jugoslovenskim bibliotekama i arhivama.

Iznoseći Biće Boška Tokina na videlo, iznosila sam i svoje. Tako se vrednost moje doktorske disertacije meri mojim spoznanjima o meni. Tokom tog istraživačkog perioda otkrila sam da ja jesam ovde zbog otkrivanja Bića, ali ipak savremenih, da ja jesam ovde zbog otkrivanja ideja koje prožimaju istovremeno život i rad, ali ideja savremenika.

Ivana Miljak

Podelite ako rezonira sa vašim Bićem

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Veliki planovi” Boško Tokin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *